Vetenskapliga studier

Vi tror starkt på att dricksvatten är viktigt,
men att dricka rätt vatten är avgörande.

VYV Water efterliknar vattnet som kan hittas naturligt och som omnämns som levande, eller läkande vatten vid områden som  Nordenau, Germany; Tlacote, Mexico; Hita Tenryosui, Japan. Dessa vatten innehåller höga nivåer molekylär vätegas vilket ger ett negativt ORP värde på vattnet. Detta beror på att vattnet reagerar i samband med de naturliga alkaliska minerallager som existerar på dessa platser. 

Den negativa ORP-nivån [oxidation reduction potential ] i alkaliskt vatten är en indikation på halten vätegas [H2] i vattnet, som råkar vara mycket mer än en enkel antioxidant.
VYV water uppbringar en ORP nivå på mellan - 100 till - 200 mV. Nya studier visar att denna specifika egenskap har påverkan på områden som att reducera fria radikaler och skydda DNA mot oxidativ stress, anti-inflammatorisk förmåga och motverka allergier m.m

...och för dig som vill gå på djupet.

En del efterfrågar mer ingående fakta kring fenomenet medan andra förstår mer intuitivt att detta låter logiskt och dricker bara vattnet, får effekt, och är nöjd så. Vi har valt att bidra med en del länkar för den första gruppen för egen fördjupning.

Följande länkar till innehåll som inte ägs av VYV Water och dess rättigheter är helt och hållet förbehållet upphovsmannen.

  1. Läs mer om dessa egenskaper på http://www.molecularhydrogeninstitute.com/ där denna effekt beskrivs som ungdomens källa.
  2. Vill du veta mer om väte och molekylär vätgas? Läs denna artikel
  3. Övervikt och diabetes, hur påverkas det positivt av att dricka detta vatten? Läs denna rapport
  4. Ladda hem en omfattande samling av studier på engelska kring magnesium och kalciumboostat vatten. HÄR
  5. En övergripande rapport kring Molekylär vätgas och dess effekter och möjligheter Läs denna rapport